وضعیت ایران سینما سینمای سینمایی

وضعیت: ایران سینما سینمای سینمایی سینمای ایران اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اجتماعی معافیت یک فرزند اولیای معلول از خدمت‌ وظیفه

بانظر مجلس، یکی از فرزندان اولیائی که هر دو یا یکی از آن‌ها‌ و یا حداقل دو نفر از فرزندان آن‌ها معلول باشد از انجام خدمت‌وظیفه عمومی معاف می‌شود. 

معافیت یک فرزند اولیای معلول از خدمت‌ وظیفه

معافیت یک فرزند اولیای معلول از خدمت وظیفه

عبارات مهم : معلول

بانظر مجلس، یکی از فرزندان اولیائی که هر دو یا یکی از آن ها و یا حداقل دو نفر از فرزندان آن ها معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می شود.

به گزارش فارس؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز چهارشنبه ششم دی پارلمان ماده ۲۶ لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را بررسی و تصویب کردند.

معافیت یک فرزند اولیای معلول از خدمت‌ وظیفه

بر این اساس، پنجاه درصد (۵۰%) حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسئولیت پرداخت هزینه­ های مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیا است از پرداخت مالیات معاف است و گواهی تأیید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت شرکت ارائه خواهد شد.

طی تبصره این ماده، آیین‏ نامه اجرائی این ماده به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ظرف مدت ۶ ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه می‏ شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

بانظر مجلس، یکی از فرزندان اولیائی که هر دو یا یکی از آن‌ها‌ و یا حداقل دو نفر از فرزندان آن‌ها معلول باشد از انجام خدمت‌وظیفه عمومی معاف می‌شود. 

همچنین بر اساس ماده ۲۷ که با اکثریت آرای وکلای ملت مصوب شد، یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آن ها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آن ها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می شود.

طبق تبصره ماده مذکور، همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می کنند، مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می شوند.

معافیت یک فرزند اولیای معلول از خدمت‌ وظیفه

واژه های کلیدی: معلول | فرزندان | معلولیت | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs