وضعیت ایران سینما سینمای سینمایی

وضعیت: ایران سینما سینمای سینمایی سینمای ایران اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی درصد زیاد کردن دستمزد کارگران در سال آینده

به اعتقاد یک فعال کارگری، همراهی دولت با کارگران جهت زیاد کردن دستمزد چند درصد زیاد از قیمت تورم موثر نیست و دولت باید جهت اوج رفتن قدرت خرید کارگران چاره‌ اساس

درصد زیاد کردن دستمزد کارگران در سال آینده

درصد زیاد کردن دستمزد کارگران در سال آینده

عبارات مهم : دستمزد

به اعتقاد یک فعال کارگری، همراهی دولت با کارگران جهت زیاد کردن دستمزد چند درصد زیاد از قیمت تورم موثر نیست و دولت باید جهت اوج رفتن قدرت خرید کارگران چاره اساسی بیندیشد.

حمید حاج اسماعیلی ـ در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در سالهای گذشته علیرغم آنکه تلاش شده است تا دستمزد کارگران در شورای عالی کار دوسه درصد زیاد از قیمت تورم زیاد کردن یابد، ولی متاسفانه این کار قدرت خرید کارگران را زیاد کردن نداده، لذا عوض کردن خاصی که از آن به عنوان یک رویکرد تازه در فرایند تعیین مزد کارگران یاد کنیم، اتفاق نیفتاده است.

درصد زیاد کردن دستمزد کارگران در سال آینده

وی ادامه داد: رویه دولتهای یازدهم و دوازدهم بر این بوده است که زیاد کردن مزد کارگران دو سه درصد بیش از قیمت تورم باشد و تا آخر دولت دوازدهم این رویه تکرار خواهد شد. ولی آنچه مهم است ما باید دنبال این باشیم که اوضاع معیشتی خانوارهای کارگری نسبت به گذشته رفته رفته شرایط بهتری پیدا کند.

به گفته این فعال کارگری، علیرغم اینکه هر سال در شورای عالی کار دستمزد کارگران نسبت به قیمت تورم زیاد کردن داده می شود، ولی فقیرتر شدن کارگران را شاهد هستیم که نشان می دهد کارگران در کشور مزد واقعیشان را دریافت نمی کنند و شرایط اقتصادی با ثباتی جهت تامین معیشت آنها نیست.

به اعتقاد یک فعال کارگری، همراهی دولت با کارگران جهت زیاد کردن دستمزد چند درصد زیاد از قیمت تورم موثر نیست و دولت باید جهت اوج رفتن قدرت خرید کارگران چاره‌ اساس

حاج اسماعیلی در عین حال آینده نگری کرد دستمزد سال آینده کارگران بین ۱۲ تا ۱۵ درصد زیاد کردن یابد و افزود: با توجه به شرایطی که در سالهای گذشته وجود داشته زیاد کردن مزد کارگران با این درصدها قابل آینده نگری هست، ولی ما باید به دنبال تغییرات دیگری در شرایط اقتصادی باشیم تا وضع معیشت کارگران به طور جدی تقویت شود.

او تاکید کرد: نباید در شورای عالی کار تنها دنبال این مساله باشیم که دستمزد را چند درصد نسبت به تورم زیاد کردن بدهیم، بلکه نشانه ما باید برطرف معضلات ساختاری و ریشه ای در بازار کار باشد تا اوضاع کارگران اصلاح یابد.

به گفته این کارشناس حوزه کار، اگر نیروی بدون کار بسیار در کشور نداشتیم شاید قدرت چانه زنی ما با کارفرماها و دولت اوج می رفت، ولی متاسفانه نتوانستیم دولت را وادار کنیم که نقش حاکمیتی و نقشی را که قانون اساسی بر دوشش گذاشته در حمایت از نیروی کار بپذیرد و شورای عالی کار تنها جهت زیاد کردن چند درصد دستمزد با کارگران همراهی می کند که این امر کافی نیست.

درصد زیاد کردن دستمزد کارگران در سال آینده

واژه های کلیدی: دستمزد | کارگری | اقتصادی | کارگران | سال آینده | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs