وضعیت ایران سینما سینمای سینمایی

وضعیت: ایران سینما سینمای سینمایی سینمای ایران اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی اجماع جهانی روشنی جهت حفظ برجام وجود دارد / ظریف

محمد جواد ظریف بعدازظهر جمعه در صفحه توییتر خود به تشریح نتیجه های برنامه‌ها و دیدارهای روز دوم حضور خود در سنگاپور و دیدارش با تعدادی از مقامات شرکت کننده در ن

اجماع جهانی روشنی جهت حفظ برجام وجود دارد / ظریف

ظریف: اجماع جهانی روشنی جهت حفظ برجام وجود دارد

عبارات مهم : امور خارجه

محمد جواد ظریف بعدازظهر جمعه در صفحه توییتر خود به تشریح نتیجه های برنامه ها و دیدارهای روز دوم حضور خود در سنگاپور و دیدارش با تعدادی از مقامات شرکت کننده در نشست وزیران امور خارجه اتحادیه آسه آن پرداخت.

به گزارش ایسنا، ظریف در توییتر خود در این باره نوشت:

اجماع جهانی روشنی جهت حفظ برجام وجود دارد / ظریف

با مدیر جمهور و وزیر امور خارجه سنگاپور و وزرای خارجه چین، نیوزیلند، استرالیا و اندونزی دیدار کردم. اجماع جهانی روشنی در ضرورت انجام کارها هماهنگ جهت حفظ برجام وجود دارد. با زن موگرینی شرح کارها اتحادیه اروپا و دیگران جهت اطمینان از بهره مندی اقتصادی مردم کشور عزیزمان ایران از برجام را بررسی کردیم.

محمد جواد ظریف بعدازظهر جمعه در صفحه توییتر خود به تشریح نتیجه های برنامه‌ها و دیدارهای روز دوم حضور خود در سنگاپور و دیدارش با تعدادی از مقامات شرکت کننده در ن

واژه های کلیدی: امور خارجه | اتحادیه اروپا | وزیر امور خارجه | اخبار سیاست خارجی

اجماع جهانی روشنی جهت حفظ برجام وجود دارد / ظریف

اجماع جهانی روشنی جهت حفظ برجام وجود دارد / ظریف

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs