وضعیت ایران سینما سینمای سینمایی

وضعیت: ایران سینما سینمای سینمایی سینمای ایران اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی جلوگیری از نفوذ و گسترش افراط در مناطق تازه و قطع منابع مالی آنها همچنان یک اولویت باشد / ظریف

وزیر امور خارجه گفت: ادامه مقابله با باقی مانده های تفکر خطرناک داعش در سوریه و عراق، جلوگیری از نفوذ و گسترش افراط در مناطق جدید، سرکوب کامل خاستگاه فکری و قطع

جلوگیری از نفوذ و گسترش افراط در مناطق تازه و قطع منابع مالی آنها همچنان یک اولویت باشد / ظریف

ظریف: جلوگیری از نفوذ و گسترش افراط در مناطق تازه و قطع منابع مالی آنها همچنان یک اولویت باشد

عبارات مهم : امنیت

وزیر امور خارجه گفت: ادامه مقابله با باقی مانده های تفکر خطرناک داعش در سوریه و عراق، جلوگیری از نفوذ و گسترش افراط در مناطق جدید، سرکوب کامل خاستگاه فکری و قطع منابع مالی افراط باید همچنان یک اولویت باشد.

به گزارش ایرنا، محمدجواد ظریف روز دوشنبه در کنفرانس امنیتی پایتخت کشور عزیزمان ایران که با شعار احترام، اعتماد، گفت و گو، همکاری متقابل، امنیت و پیشرفت جمعی برگزار شد، افزود: حفظ انسجام ملی و تمامیت ارضی کشورهای منطقه ضرورتی تردید ناپذیر است.

جلوگیری از نفوذ و گسترش افراط در مناطق تازه و قطع منابع مالی آنها همچنان یک اولویت باشد / ظریف

وی خاطرنشان کرد: تحرکات قومی و طایفه ای در سوریه و عراق با گرایش های جدایی طلبی خطری جهت منطقه و دنیا است و می بایست با درایت مسئولین ملی و محلی و گفت وگو بر پایه احترام به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و قوانین اساسی به همکاری و همگرایی تبدیل شود.

وزیر امور خارجه ادامه داد: دومین کنفرانس امنیتی پایتخت کشور عزیزمان ایران در شرایطی برگزار می شود که منطقه غرب آسیا در یکی از دشوارترین دوره های خود قرار دارد، جریان افراط گرایی خشونت طلب که این منطقه را دست خوش یکی از خطرناک ترین و خسارت بارترین ادوار تاریخی اش کرده بود رو به زوال گذاشته است.

وزیر امور خارجه گفت: ادامه مقابله با باقی مانده های تفکر خطرناک داعش در سوریه و عراق، جلوگیری از نفوذ و گسترش افراط در مناطق جدید، سرکوب کامل خاستگاه فکری و قطع

ظریف اضافه کرد: داعش به عنوان دهشتناک نماینده این جریان از نظر نظامی سرکوب و خلافت خود خوانده آن نابود شده است و از میان رفته است.

وی تصریح کرد: مردم و دولت های عراق و سوریه در 6 سال گذشته دلاورانه علیه گروه های تروریستی به خاص داعش مقاومت کردند و به پیروزی های مهمی دست یافتند.

وی افزود: خوشحالم که در این مبارزه تاریخ ساز در کنار این دو ملت بزرگ و مقاوم قرار داشتیم.

جلوگیری از نفوذ و گسترش افراط در مناطق تازه و قطع منابع مالی آنها همچنان یک اولویت باشد / ظریف

رییس دستگاه دیپلماسی کشور عزیزمان ایران ادامه داد: در این دوران بین فروپاشی خلافت جعلی داعش و شکل گیری شرایط مطلوب امنیتی در منطقه قرار داریم ما و دیگر کنشگران منطقه ای با سه چالش مهم یعنی درک درست واقعیت موجود، نیل به درکی یکسان در مورد اوضاع یکسان و راه های تحقق چنین وضعیتی جهت منطقه مواجه هستیم.

** شرکت ترور داعش و گروه های مشابه هنوز فعال هستند

ظریف با تبیین شاخصه های دوره کنونی منطقه غرب آسیا اظهار داشت: اگرچه داعش و دیگر گروه های تروریستی در یکی – دو سال اخیر شکست های مرگباری را مجبور شده است و پروژه خلافت داعش متوقف شده است و دستگاه اداری و نظامی آن در حال متلاش شدن است ولی شرکت ترور داعش و گروه های مشابه هنوز فعال هستند.

وزیر امور خارجه گفت: ادامه مقابله با باقی مانده های تفکر خطرناک داعش در سوریه و عراق، جلوگیری از نفوذ و گسترش افراط در مناطق جدید، سرکوب کامل خاستگاه فکری و قطع

وی ادامه داد: آنها همچنان باتوجه به شبکه وسیعی که در کشورهای متفاوت در آسیای میانه و آسیای غربی و بویژه افغانستان و نیز در شمال آفریقا ایجاد کرده اند، دارای بُرد منطقه ای و جهانی هستند و باید همچنان ترساندن جدی به شمار آیند بنابراین ادامه مقابله با باقی مانده های این تفکر خطرناک در سوریه و عراق، جلوگیری از نفوذ و گسترش افراط در مناطق جدید، سرکوب کامل خاستگاه فکری و قطع منابع مالی افراط باید همچنان یک اولویت باشد.

وی یادآور شد: احیای احترام به مرزهای ملی و نظام دولت – ملت که به وسیله گروه های تروریستی و بعضی دیگر از جریان های تکفیری نشانه تخریب قرار گرفته هست، به عنوان یک اولویت باید مدنظر باشد.

جلوگیری از نفوذ و گسترش افراط در مناطق تازه و قطع منابع مالی آنها همچنان یک اولویت باشد / ظریف

وزیر امور خارجه تصریح کرد: ادامه اوضاع کنونی قطعا به گرایش های گریز از مرکز در داخل واحدهای سیاسی دامن خواهد زد و حاصلی جز تنش و بی ثباتی نخواهد داشت.

ظریف در بخش دیگری از سخنانش، بازسازی عراق و سوریه را یکی از پرسشها مهمی دانست که جامعه جهانی در دوره کنونی باید به آن بپردازد.

وی خاطرنشان کرد: شروع بازسازی تاثیر عمده ای بر روندی ثبات سیاسی در کل منطقه و شکست کامل افراطی گری خواهد داشت و می بایست با نشانه کمک به مردم و تثبیت صلح و نه پیشبرد اهداف گروهی و سیاسی پیگیری شود.

رییس دستگاه دیپلماسی کشور عزیزمان ایران ادامه تجاوز علیه مردم یمن را یکی دیگر از عوامل تنش زا در منطقه دانست و گفت: بعد از 33 ماه جنگ بی حاصل باید مهاجمین به این درک رسیده باشند که راه حل نظامی ندارد و طرف های آن چاره ای جز گفت و گو و اجماع ملی جهت حل این بحران ندارند.

** آمریکا با ادامه حضور نظامی نامشروع در سوریه بر پیگیری سیاست های تنش زای خود اصرار دارد

ظریف در بخش دیگری از سخنانش دخالت ها و سیاست های آمریکا را در منطقه از اساسی ترین چالش هایی بیان کرد که موجب پیچیدگی زیاد شرایط شده است است و گفت: آمریکا هنوز نسبت به واقعیات عینی در سطح منطقه بی توجه است و با ادامه حضور نظامی نامشروع خود در خاک سوریه بر پیگیری سیاست های مخرب و تنش زای خود اصرار دارد.

وی افزود: ادامه اشغال فلسطین همچنان حادترین مسئله ای است که منطقه و دنیا با آن دست به گریبان است و همه پرسشها منطقه مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر این معضل مهم و ستمی است که در هفتاد سال گذشته بر مردم فلسطین رفته است.

عضو شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم نامشروع صهیونیستی به وسیله آمریکا، اعلام دشمنی آشکار با مسلمانان و دولت های اسلامی و ایجاد وقت جهت افراط گرایی و تروریسم است.

ظریف در ادامه و در تبیین اوضاع مطلوب امنیتی با تاکید بر این که تمرکز بر پرسشها امنیتی باید معطوف به تلاش جهت نیل به شرایط امنیتی مطلوب باشد، اظهار داشت: جهت این منظور دو ایده منطقه نیرومند و امنیت شبکه ای می تواند مبنای شکل گیری پارادایم جدیدی جهت غرب آسیا باشد.

وی خاطرنشان کرد: تلاش جهت ایجاد منطقه نیرومند به جای برتری جویی و از بین بردن دیگر کنشگران ریشه در نگاه راهبردی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران به مناطق پیرامونی خود دارد و به معنی پذیرش اصل تامین منافع جمعی در منطقه خلیج فارس و تامین قاعده برد – برد به سطح این منطقه است.

وی اضافه کرد: تامین منافع هر یک از کشورهای منطقه در گرو تامین منافع همه کشورهای آن است و تلاش سلطه جویانه به وسیله هر یک از این کشورها جهت از بین بردن رقبا نه تنها پسندیده نیست بلکه اصولا ناممکن است.

رییس دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: تجربه پرفراز و نشیب نزدیک به سه دهه بعد از آخر جنگ سرد و شرایط راهبردی تازه در دوران گذار دنیا پساغربی ثابت کرده است که تلاش جهت هژمونی در سطح جهانی و یا منطقه ای بی حاصل و خطرناک است.

ظریف تصریح کرد: اگر چه مسابقه بین کشورها در مسیر توسعه اقتصادی – اجتماعی و نیل به سطح بالاتری از رفاه و آسایش جهت شهروندان امری ناپسند نیست ولی تلاش جهت تبدیل شدن به قدرت فائقه و سلطه گر از منظر ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک عاملی تنش زا بوده و موجب ایجاد موانع اساسی بر سر راه توسعه ملی کشورها خواهد بود.

وی همچنین گفت: چنین رقابتی تنها دور باطلی را موجب می شود که نمی تواند هیچ برنده ای داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: دیگر مناطق دنیا بعد از اینکه مسابقه های مخرب سلطه محور را پشت سر گذاشته و به همکاری با هم متمایل شدند، توانستند به صلح و توسعه دست یابند.

**هیچ کشوری نمی تواند به قیمت ناامن کردن همسایگان جهت خود امنیت تولید کند

وزیر امور خارجه در ادامه به مسابقه های تسلیحاتی در منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: میانگین هزینه های نظامی همسایگان ما در منطقه خلیج فارس نسبت به تولید ناخالص داخلی از بالاترین ها در سطح جهانی است به طوری که در سال گذشته کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مجموعا 116 میلیارد دلار صرف بودجه های نظامی کرده اند.

ظریف گفت: چنین اقدامی هم موجب تنش می شود و به بی اعتمادی دامن می زند و هم موجب به هدر رفتن سرمایه های حیاتی مردم منطقه و پُرکردن جیب های یغماگران سازنده تسلیحات مرگبار می شود.

وی تصریح کرد: در شرایطی که منطقه با مشکلاتی مانند تروریسم و افراطی گری، بحران زیست محیطی، شدت یافتن مهاجرت و ضعف دولت ها در پاسخگویی به مطالبات مردم مواجه هست، مسابقه مخرب تسلیحاتی و تنش بین همسایگان به معنی تحمیل هزینه های زیاد به ملت های منطقه خواهد بود.

وزیر امور خارجه با تاکید بر این که هیچ کشوری نمی تواند به قیمت ناامن کردن همسایگان جهت خود امنیت تولید کند، تاکید کرد: چنین تصوری در دنیا به هم پیوسته کنونی توهمی خطرناک بیش نیست. تجربه چهاردهه گذشته منطقه ثابت کرده است که چنین تلاشی بیش از همه دامنگیر آن هایی شده است است که جهت همسایگانش جنگ و خونریزی خواسته اند.

**تلاش ها جهت ایجاد یک نظام امنیت جمعی، غیرواقع بینانه و شکست خورده است

ظریف در ادامه به امنیت شبکه ای اشاره کرد و گفت: روش های بلوک بندی و ائتلاف، ناکارآمدی خود را ثابت کرده و هر ائتلافی پیش درآمد بحران و تجاوز بعدی بوده هست، از سوی دیگر اختلاف در اندازه، جمعیت، توان اقتصادی و قدرت نظامی زمینه ساز نگرانی های امنیتی دائمی و تکیه بر قدرت های خارجی بوده است و به توهم امکان خرید امنیت منجر شده است که نتیجه آن تنها ناامنی و بی اعتمادی بوده است.

وی با تاکید بر این که تلاش ها جهت ایجاد یک نظام امنیت جمعی، غیرواقع بینانه بوده و به شکست و ناکامی منتهی شده است هست، خاطرنشان کرد: به نظر می رسد راهکار برون رفت از این تناوب باطل و خطرناک امنیت شبکه ای بر مبنای هم افزایی و فراگیری و با همکاری همه کشورهای کوچک و بزرگ منطقه بر مبنای منشور ملل متحد مشمول بر اصل برابری کشورها، اصل عدم توسل به زور، اصل حل مسالمت آمیز اختلافات، احترام به تمامیت ارضی، عدم مداخله در امور داخلی و احترام به تعیین آینده هر کشور به وسیله آحاد همان ملت استوار است.

وزیر امور خارجه خطاب به شرکت کنندگان این کنفرانس ابراز امیدواری کرد: گفت و گوها و تبادل نظرهای سازنده و پُربار را در این کنفرانس پیش رو داشته باشند و شرکت کنندگان غیرایرانی اقامتی دلپذیر در کشور ما داشته باشند.

به گزارش ایرنا، دومین کنفرانس امنیتی پایتخت کشور عزیزمان ایران امروز با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، کمال خرازی رییس شورای راهبردی و بیش از 80 میهمان خارجی و پژوهشگران ارشد 25 موسسه ایرانی در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی در حال برگزاری است.

محور این کنفرانس، امنیت منطقه ای در غرب آسیا، چالش ها و روندهای نوظهور هست.

واژه های کلیدی: امنیت | سوریه | افراط گرایی | وزیر امور خارجه | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs