وضعیت ایران سینما سینمای سینمایی

وضعیت: ایران سینما سینمای سینمایی سینمای ایران اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی او به علت پرسشها جسمانی بوسیله اورژانس از دادسرا خارج شد ، حسین فریدون در دادسرا حاضر شد

حسین فریدون ساعتی بعد از حضور در دادسرا، به علت پرسشها جسمانی به وسیله یک دستگاه آمبولانس اورژانس از دادسرا خارج شد. 

او به علت پرسشها جسمانی بوسیله اورژانس از دادسرا خارج شد ، حسین فریدون در دادسرا حاضر شد

حسین فریدون در دادسرا حاضر شد / او به علت پرسشها جسمانی بوسیله اورژانس از دادسرا خارج شد

عبارات مهم : ایران

حسین فریدون ساعتی بعد از حضور در دادسرا، به علت پرسشها جسمانی به وسیله یک دستگاه آمبولانس اورژانس از دادسرا خارج شد.

حسین فریدون که امروز به دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران برده شده است بود بعد از ساعتی به وسیله یک دستگاه آمبولانس اورژانس از دادسرا خارج شد.

او به علت پرسشها جسمانی بوسیله اورژانس از دادسرا خارج شد ، حسین فریدون در دادسرا حاضر شد

به گزارش گزینش ، این خبرگزاری آورده است: حسین فریدون امروز جهت ادامه تحقیق درخصوص پرونده اش به دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران آورده شد.

وی تنها ساعتی بعد از این حضور به علت پرسشها جسمانی به وسیله یک دستگاه آمبولانس اورژانس از دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران خارج شد.

حسین فریدون ساعتی بعد از حضور در دادسرا، به علت پرسشها جسمانی به وسیله یک دستگاه آمبولانس اورژانس از دادسرا خارج شد. 

روز گذشته محسنی اژه ای در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی به تحقیق از حسین فریدون بیان کرد این فرد روز قبل به علت عدم تأمین قرار صادره به زندان معرفی شده است است.

اما یکی از نکات مهم این است که مشخص شود جهت حسین فریدون برادر مدیر جمهور چه میزان وثیقه در نظر گرفته شده است است که این فرد نتوانسته آن را تودیع کند.

با بررسی های صورت گرفته درخصوص میزان وثیقه مشخص شد بعضی منابع مطلع مدعی اند که اتهامات وارده به حسین فریدون که البته هنوز اثبات نشده است در مجموع بیش از 50 میلیارد تومان است.

او به علت پرسشها جسمانی بوسیله اورژانس از دادسرا خارج شد ، حسین فریدون در دادسرا حاضر شد

واژه های کلیدی: ایران | اورژانس | آمبولانس | حسین فریدون | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs