وضعیت ایران سینما سینمای سینمایی

وضعیت: ایران سینما سینمای سینمایی سینمای ایران اخبار فرهنگی و هنری

نظارت بر موادغذایی درون یخچال با یک دوربین تازه

همه ما می‌دانیم که پیشگیری از تولید ضایعات موادغذایی بسیار با اهمیت هست، ولی اغلب بسیاری از موادغذایی موجود در یخچال و یا فریز را فراموش می‌کنیم. دلو..

ادامه مطلب