وضعیت ایران سینما سینمای سینمایی

وضعیت: ایران سینما سینمای سینمایی سینمای ایران اخبار فرهنگی و هنری

واکنش جالب پرنده ژاپنی به شنیدن صدای مار

هنگامی که یک پرنده ژاپنی صدایی شبیه به زنگ مار می شنود تصویر العمل جالبی از خود نشان می دهد. واکنش جالب پرنده ژاپنی به شنیدن صدای مار عب..

ادامه مطلب